Nacionalna platforma za integraciju Roma u Republici Srbiji: Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022-2030. godine

Na zahtev čitalaca

by Administrator 178 Views

Na zahtev čitalaca u narednom periodu izveštavaćemo o temama za koje su čitaoci glasali u anketi.

Pozivamo Vas da nam pišete na adresu romskimediji.rs i sugerišete nam o temama koje Vas zanimaju.

Sledeći medijski sadržaj nastao na osnovu odabira tema od strane građana.

Nacionalna platforma za integraciju Roma u Republici Srbiji: Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022-2030. godine

Strategija za socijalno uključivanje Romkinja i Roma je dokument koji predstavlja plan za uključivanje Roma i Romkinja u društvene tokove kao i smanjenje jaza koji i dalje postoji između pripadnika romske nacionalne manjine i većinskog stanovništva.

Iako vlada opšte mišljenje da mlade Romi i Romkinje ne zanimaju ove teme, rezultati našeg istraživanja kao i komunikacija koju ostvarujemo sa našim čitaocima/pratiocima upravo je dokazala suprotno. Mladi su veoma zainteresovani sadržajem Strategije i akcionim planovima koji proizilaze iz strategije jer oni direktno utiču na razvoj i unapređivanje romske zajednice u Srbiji, na zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, stanovanje i socijalni status.


Strategija je zasnovana na postojećim strateškim, pravnim i institucionalnim resursima – strategijama i propisima kojima su uređena pojedina pitanja unapređenja položaja Roma i Romkinja, ali i na opredeljenju države da razvija programe unapređenja položaja Roma i Romkinja iskazanim Operativnim zaključcima sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji” (za period 2015−2017. godine) i Nacrtu akcionog plana za poglavlje 23 . Institucionalni resursi za pripremu i sprovođenje Strategije su Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, resorna ministarstva koja su zadužena da vode javne politike od interesa za ostvarivanje strateških mera i potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koja u ime Vlade koordinira rad državnih organa, kao i organa jedinica lokalnih samouprava i javnih preduzeća u vezi sa unapređenjem položaja Roma i Romkinja.

Juče, 23.marta u Narodnoj skupštini Republike Srbije predstavljena je Nacionalna platforma za integraciju Roma u Srbiji.

Predsednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da su u prethodnom periodu parlament, odbori i poslanici posvetili dosta pažnje unapređenju položaja Roma, kroz zakonodavnu aktivnost i preko drugih formi rada.

"Jedno od brojnih javnih slušanja koje smo organizovali u parlamentu u proteklom sazivu bilo je posvećeno upravo položaju Roma u Srbiji i načinima na koji država i društvo mogu još više da se angažuju po tom pitanju", naveo je Dačić.


U uvodnom delu obraćanja govorili su predsednik Narodne skupštine, Ivica Dačić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić, dok su Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja predstavili državni sekretar Ninoslav Jovanović i stručni saradnik, Ivana Koprivica.Predsednik Nakić je u svom obraćanju istakao važnost usvojene i revidirane Strategije i izrazio očekivanje da će i Akcioni plan biti uskoro izrađen i usvojen.
U daljem toku izlaganja, napomenuo je značaj i zahvalnost Vladi Srbije i predsednici Vlade na izuzetnoj posvećenosti inkluziji Roma, kao i što je predsednica Brnabić na čelu Koordinacionog tela za praćenje implementacije Strategije.
Kao nadisperzivnijoj nacionalnoj manjini u Srbiji, romskom stanovništvu je vaoma važna uključenost Lokalnih samouprava u implementaciji Strategije, pa je Nacionalni savet na vreme prepoznao tu činjenicu i obišao 85 gradova i opština, odnosno više od 250 romskih naselja.
Nakić je pozvao sve državne i međunarodne institucije da iskoriste potencijale romskog stanovništva kao dragoceni ljudski i radno sposobni resurs, jer smo nalmlađa nacija u Srbiji kojoj je prosečna starost 28,3 godine.
Na kraju je zaključio "Svesni smo da samo ekonomski jaka i politički stabilna Srbija može mnogo više uraditi na zaštiti prava i sloboda svih građana, pa i nas Roma i, zato ćemo se uvek truditi da damo naš doprinos njenom jačanju i razvoju, jer je to i naša zemlja, zemlja naših predaka i naše dece. Siguran sam da će budućnost naše dece u našoj divnoj Srbiji biti srećna".


Comments