ŠEF MISIJE OEBSA U POSETI NACIONALNOM SAVETU

Najnovije

by Administrator 160 Views

Šef misije OEBS-a, Nj.E. Jan Bratu, posetio je Nacionalni savet romske nacionalne manjine i obavio radni sastanak sa predsednikom Nacionalnog saveta, Daliborom Nakićem i njegovim saradnicima.


U veoma prijatnom i srdačnom razgovoru, razgovaralo se na temu inkluzije Roma, ali i na različite teme iz društveno političkog života u Srbiji i regionu.


Predsednik Nakić upoznao je delegaciju OEBS-a sa radom Naciinalnog saveta i predložio određene mere koje bi zajedničkim radom OEBS-a i Nacionalnog saveta dodatno poboljšale inkluziju Roma.


Šef Misije je izrazio zadovoljstvo što Savetom rukovodi mlad i stručan kadar i što će Nacionalni savet da preuzme predsedavanje Koordinacijom Nacionalnih saveta u Republici Srbiji krajem marta 2022. godine.


Pored ključnih tema vezanim za inkluziju Roma i predsedavanje Koordinacijom, razgovaralo se o predstojećem popisu stanovništva i diskriminaciji. Predsednik Nakić preneo je šefu Misije da će Savet aktivno učestvovati u promociji popisa, kso i da će za razliku od predhodnog popisa, sada biti uključen i veliki broj Roma kao glavnih popisivača širom Srbije.


"Veliku zahvalnost za smanjenje diskriminacije dugujemo pre svega predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću, koji u svojim obraćanjima često ističe Rome kao bratski i ravnopravan narod u Srbiji. Isto tako, izražavam zabrinutost za Rome iz Ukrajine koji u svojoj izbegličkoj muci doživljavaju diskriminaciju od pojedinih zemalja EU kada im se obrate za pomoć prilikom prelaska granice", istakao je Nakić i zamolio šefa Misije da taj problem iznese svojim kolegama, predstavnicima Misije u drugim državama.


Na kraju, dogovorena je zajednička i intezivna saradnja u narednom periodu, naročito u promociji popisa i sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.


Delegaciju Misije, pored Nj.E. gospodina Jana Bratua, činili su i Zuzana Pavlikova i Štefan Nuner.
Delegaciju Saveta, pored predsednika Nakića, činili su predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski i generalni sekretar Dejan Vlajković.


Vest preuzeta sa stranice Nacionalni savet Roma


Comments