SIĆON AMENCA

“SIĆON AMENCA – UČITE SA NAMA”

Uz Romski Medijski Servisi pored dobre muzike, organizovanja seminara, radionica, medijske promocije i tehničke podrške možete učiti Romski jezik-
“SIĆON AMENCA – UČITE SA NAMA
Inicijativa R-M-S APLIKACIJA “SIĆON AMENCA – UČITE SA NAMA”

Uz Romski Medijski Servisi pored dobre muzike, organizovanja seminara, radionica, medijske promocije i tehničke podrške možete učiti Romski jezik-“SIĆON AMENCA – UČITE SA NAMA”Inicijativa R-M-S APLIKACIJA “SIĆON AMENCA – UČITE SA NAMA”

Translate »