Važno: REF Stipendijski program namenjen je isključivo osobama romske nacionalne pripadnosti!

Važno: REF Stipendijski program namenjen je isključivo osobama romske nacionalne pripadnosti!

Otvoren je konkurs REF-ovih studentskih stipendija.
Koordinator programa za Srbiju je Stevan Gligorin.

http://www.romaeducationfund.hu/rmusp-smernice-0

ROMSKI MEMORIJALNI PROGRAM UNIVERZITETSKIH STIPENDIJA (RMUSP) SMERNICE ZA PRIJAVLJIVANJE

Poziv za apliciranje za stipendijski ciklus 2019-2020 je sada otvoren.

Rok: 15. maj 2019 za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku i Kosovo
Rok: 17. maj 2019 za Severnu Makedoniju, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju, Slovačku i Tursku
Napomena: pre nego što započnete proces prijavljivanja savetujemo vam da:

• pažljivo pročitate Smernice za prijavljivanje pre nego što odete na Onlajn prijavni formular (OAF), kako biste u potpunosti razumeli uslove za prijavljivanje, a potom i uspešno popunili vašu prijavu.

Program stipendiranja Romskog obrazovnog fonda (REF SP) najavljuje otvaranje svog godišnjeg konkursa za Romski memorijalni program univerzitetskih stipendija (RMUSP) za akademsku godinu 2019-2020.
RMUSP nudi stipendije zasnovane na akademskim postignućima za romske studente koji su državljani ili imaju stalni boravak u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Kosovu, Severnu Makedoniji, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Turskoj. Kvalifikovani kandidati moraju biti studenti osnovnih dodiplomskih, master, ili integrisanih studija, ili doktorskih studija na akreditovanim univerzitetima u matičnoj zemlji ili zemlji boravka.

Za svaki ciklus stipendiranja, ukupan broj stipendija RMUSP biva određen u skladu sa raspoloživim sredstavima Programa stipendiranja Romskog obrazovnog fonda. O broju stipendija koje se dodeljuju u svakoj zemlji programa odlučuje se na osnovu broja prijava u prethodnim godinama i postojanjem alternativnih programa stipendija u datoj zemlji.

***
PRVA FAZA – Podnošenje Onlajn prijavnog formulara (OPF)

DRUGA FAZA – PROVERA UPISA

A. KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU

B. PROCES SELEKCIJE

Prvi korak – Provera ispunjenosti uslova za prijavu

Drugi korak – Evaluacija prijave

Treći korak – Intervjui sa kandidatima

Četvrti korak – Podnošenje potvrde o upisu (za akademsku godinu 2019-2020)

Peti korak – Finalizacija procesa selekcije

FINALE:
SAOPŠTAVANjE REZULTATA PROCESA SELEKCIJE

ŽALBENI MEHANIZAM / OSPORAVANJE REZULTATA
Konflikt interesa
Kandidati koji su zaposleni (fiksne pozicije) u Fondaciji za otovreno drusšto (FOD), ili u nacionalnom predstavništvu Mreže Soroš fondacije (MSF), kao i u Romskom obrazovnom fondu, nisu podobni za REF stipendiju

REF SP
ROMSKI MEMORIJALNI PROGRAM UNIVERZITETSKIH STIPENDIJA (RMUSP) SMERNICE ZA PRIJAVLJIVANJE
Važno: REF Stipendijski program namenjen je isključivo osobama romske nacionalne pripadnosti!

Važno: u situaciji neuspeha kandidata da odmah obavesti svoju nacionalnu koordinatorku o činjenici da ima koristi od takvih alternativnih stipendija, dovešće do diskvalifikacije tog aplikanata iz daljeg razmatranja za REF program stipendiranja.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »