Zašto romskog jezika nema u svim školama koje pohađaju đaci romske nacionalnosti?

Na zahtev čitalaca

by Administrator 123 Views

Zašto romskog jezika nema u svim školama koje pohađaju đaci romske nacionalnosti?

Na zahtev čitalaca

by Administrator 123 Views

Na zahtev čitalaca u narednom periodu izveštavaćemo o temama za koje su čitaoci glasali u anketi.

Pozivamo Vas da nam pišete na adresu romskimediji.rs i sugerišete nam o temama koje Vas zanimaju.

Sledeći medijski sadržaj nastao na osnovu odabira tema od strane građana.

Zašto je romskog jezika nema u svim školama koje pohađaju đaci romske nacionalnosti?

Trećina Roma u Srbiji se ne deklarišu kao Romi, ne govore romski jezik i ne neguju vlastiti kulturni identitet, tvrdi Marija Aleksandrović, profesorka romskog jezika.

Ona predaje u Visokoj školi za vaspitače u Vršcu, jedinoj ustanovi koja školuje nastavni kadar za romski jezik.

Romski jezik ima standardizovanu gramatiku, a od 1985. romski kao izborni predmet se predavao u Prizrenu, od 1997. u Vojvodini i u poslednjih pet godina i u drugim mestima u Srbiji.

Ipak, malo roditelja odlučuje da će njihova deca učiti romski.

Razlozi za to što se roditelji odlučuju da njihova deca ne uče romski su mnogobrojni a stigmatizacija je jedan od njih.

Da bi se u školu uveo Romski jezik sa elementima nacionalne kulture kao izborni predmet potrebno je da se najmanje 15 učenika izjasni da želi da ga pohađa I tada škola po automatizmu mora da uvede ovaj predmet, dok je kod jezika drugih nacionalnih manjina taj broj 7.

U mnogim multietničkim mestima u Srbiji romska deca se nagovaraju da pohađaju nastavu mađarskog, rumunskog ili slovačkog kako bi se taj predmet održao u školi bez tendencije I volje škole da deca uče I svoj maternji jezik, romski.

Istraživanja pokazuju da više od polovine Roma u Srbiji ne govori svoj maternji jezik. Zbog toga će učenje romskog u školama pomoći očuvanju njihovog nacionalnog identiteta.

Comments