Značaj obuka u zapošljavanju mladih

Na zahtev čitalaca

by Administrator 360 Views

Na zahtev čitalaca u narednom periodu izveštavaćemo o temama za koje su čitaoci glasali u anketi.

Pozivamo Vas da nam pišete na adresu romskimediji.rs i sugerišete nam o temama koje Vas zanimaju.

Sledeći medijski sadržaj nastao na osnovu odabira tema od strane građana.


Značaj obuka u zapošljavanju mladih


Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji se zasniva na međunarodnim aktima i nacionalnom propisima koji se odnose na oblasti obuhvaćene ovim dokumentom, kao što su pravda i zaštita ljudskih i manjinskih prava, uključivanje i jednakost Roma i Romkinja u društvo, jednakost i nediskriminacija, obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravlje, socijalna zaštita i građanski status.

„Opšti cilj Strategije je unapređenje kvaliteta života Roma i Romkinja u Srbiji, uz uvažavanje ljudskih i manjinskih prava, eliminisanje diskriminacije i ciganizma kao oblika rasizma, i postizanje veće socijalne uključenosti u svim segmentima društva“, navela je Vlada.

Jedna od prioritetnih oblasti kojom se bavi Strategija je zapošljavanje.

Opšti utisak je da je zapošljavanje upravo oblast u kojoj se najmanje napredovalo i prethodnoj deceniji, a da se u obrazovanju vide značajni pomaci. Romska zajednica je višestruko napredovala tako da sad ima mnogo veći broj obrazovanih Roma i Romkinja svih obrazovnih struktura.

Najveći problem za mlade i obrazovane Rome i Romkinje sada je zapošljavanje. Mnogi su, uprkos fakultetskoj diplomi prinuđeni da obavljaju nisko plaćene poslove. Neki poslodavci i dalje ne žele da zapošljavaju mlade Rome i Romkinje upravo zbog njihove nacionalne pripadnosti, ali su sada mnogo obzirniji i vode računa da ne diskriminišu javno nego skriveno kako ne bi snosili posledice.

Postoji kvota za zapošljavanje Roma i Romkinja u javnim institucijama ali se po našim saznanjima ne primenjuje u velikoj meri.

Korak ka boljoj zapošljivosti mladih jeste Voždovački forum „Značaj obuka u zapošljavanju mladih“ koji je održan danas na inicijativu Opštine Voždovac u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Na forumu su između ostalih učestvovali Ilija Stojanović ispred Centra "Novi Svet" i Slavica Vasić ispred Romskog ženskog centra "Bibija", dugogodišnji borci za romska prava i predstavnici romskog civilnog sektora na ovoj opštini.

Moderator Foruma narodni poslanik Vuk Mirčetić pohvalio je ideju da se mladima predoče mogućnosti koje su pred njima, ali i da postoji problem jer veliki broj mladih nije zainteresovan da učestvuje u aktivnostima koje su im namenjene. On je naglasio da su inkluzivnost sa jedne a diskriminacija sa druge strane jedan od uzroka njihove nezainteresovanosti i da na tome treba raditi.

O važnosti povezanosti institucija i civilnog sektora, preduzeća i škola govorila je rukovodilac Nacionalne službe za zapošljavanje- Voždovac Željka Zelenović Vuković koja je naglasila da je neophodno ustanoviti dodirne tačke i zajedničke imenitelje koji će unaprediti zapošljavanje mladih.

U svojim iskustvima su govorili preduzetnici, predstavnici udruženja „SPEH“„ Srcem za komšiju“, „Novi svet“, „Bibija“ a o formalnom i neformalnom obrazovanju koje na Voždovcu postoji govorile su direktorka SOŠO „Vožd“ Snježana Kojić i Snežana Mitić sa NU „Svetozar Marković“.

Na Forumu je zaključeno da je važno povezivanje institucija i razmena iskustva i prakse, kao i da se mladima omogući sticanje veština za 21 vek. Dogovoreno je da se pripremi konkretan predlog projekta kako ova ideja ne bi ostala na nivou inicijative, sa čime su se učesnici Foruma složili.

Pozdravljamo ovakve inicijative i nadamo se povećanju broja mladih Roma i Romkinja kroz programe koje sprovodi Nacionalne službe za zapošljavanje.

Comments