By Administrator

by Administrator - pre 1 godina

Holokaust nad Romima

Tačan broj poginulih Roma nije poznat, jer živeći na marginama evropskih društava, nisu ni ulazili u zvanične statistike. Pretpostavlja se da je broj njihovih žrtava veći od pola miliona. U Srbiji, takođe, ne postoje zvanični podaci. Prema nekim procenama broj nastradalih je oko 12.000.Razlog što ni...

by Administrator - pre 1 godina

Jevrejski praznici

Romski Medijski Servis uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje a u saradnji sa jevrejskom organizacijom HAVER Srbija, sprovodi projekat pod nazivom "Dijalog sa tobom i sa samim sobom".Poslušajte sledeći prilog i saznajte vise Jevrejskim praznicima.

by Administrator - pre 1 godina

Jevrejska edukacija u savremenom svetu

Romski Medijski Servis uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje a u saradnji sa jevrejskom organizacijom HAVER Srbija, sprovodi projekat pod nazivom "Dijalog sa tobom i sa samim sobom".Poslušajte sledeći prilog i saznajte vise o Jevrejskoj edukaciji u savremenom svetu .

by Administrator - pre 1 godina

Romski jezik - Video

Romski Medijski Servis uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje a u saradnji sa jevrejskom organizacijom HAVER Srbija, sprovodi projekat pod nazivom "Dijalog sa tobom i sa samim sobom". Pogledajte sledeci Video i naucite nešto o najbrojnijoj nacionalnoj manjini u Srbiji.

by Administrator - pre 1 godina

Put Roma

Romski Medijski Servis uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje a u saradnji sa jevrejskom organizacijom HAVER Srbija, sprovodi projekat pod nazivom "Dijalog sa tobom i sa samim sobom". Pogledajte sledeci VIDEO i naucite nešto o najbrojnijoj nacionalnoj manjini u Srbiji.

by Administrator - pre 1 godina

Šabat: hram u vremenu i stub ravnopravnosti jevrejskog društva

Naredni tekst je nastao u okviru projekta ''Dijalog sa tobom i sa samim sobom" koji sprovodi Romski Medijski Servis uz porsku Ministarstva kulture i informisanja. Šabat, dvadesetpetočasovni praznik u jevrejskoj tradiciji i praksi, dešava se svakih nedelju dana i predstavlja jednu od najvećih jev...

by Administrator - pre 1 godina

Poreklo i značenje pojma antisemitizam

Naredni tekst je nastao u okviru projekta ''Dijalog sa tobom i sa samim sobom" koji sprovodi Romski Medijski Servis uz porsku Ministarstva kulture i informisanja. Iako je sam pojam antisemitizam novijeg datuma, za antisemitizam se kaže da je najstariji oblik mržnje. Antisemitizam kao pojava je s...