Category : Audio prilozi

by Administrator - pre 2 godine

Nasilje u porodici

Prilog o nasilju u porodici sa Ljiljanom Lončar poslušajte OVDENasilje u porodici predstavlja poseban oblik nasilja kojim se krše prava na život, slobodu, fizički, psihički i seksualni integritet, bezbednost i ljudsko dostojanstvo člana porodic...

by Administrator - pre 2 godine

Pravo na obrazovanje

Prilog o pravu na obrazovanje poslušajte ovde ----->https://soundcloud.com/medijski-servis/prilog-prav...Pravo na obrazovanje je ljudsko pravo koje garantuju broj-ni međunarodni dokumenti, a kao takvo zajemčeno je i ustavnim garancijama i propisa...

by Administrator - pre 2 godine

Nasilje nad ženama

Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilnik može biti član porodice (muž, sin, otac, brat, ujak...) ili bilo koji poznati (prijatelj, poznanik, šef, kolega) ili n...

by Administrator - pre 2 godine

Rani brakovi i roditeljstvo kod Roma

Rani brakovi i roditeljstvo kod Roma. Emisija realizovana u okviru projekta Local Press-a, Amare Storije. https://soundcloud.com/medijski-servis/prilog-rani-brakovi?si=225ce0ae9c0b4c7b8cd037454da88b8b