Category : Projekti

by Administrator - pre 9 meseci

Te ava bućarne romnja katar amaro ćher

Romkinje su kategorija koja je dvostruko diskriminisana, jer su žene i zato što su Romkinje. Posebnu podkategoriju čine Romkinje koje su samohrane majke. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2019. godinu ukazuje na činjenicu da je st...

by Administrator - pre 10 meseci

"Budimo preduzetnice iz našeg doma"

Centar Novi Svet realizuje projekat pod nazivom "Budimo preduzetnice iz našeg doma" koji je podržan od strane Nemačkog društva za međunoarodnu saradnju - GIZ.Projekat je planiran pet meseci i u skladu je sa Strategijom za socijalno uključivanje m...

by Administrator - pre 11 meseci

Romkinje spremne za promene / Ostvareni rezultati

Romski Medijski Servis u okviru projekta "Romkinje spremne za promene" koji jeuspešno realizuje planirane aktivnosti koje su podržane od Sekreterijata za socijalnu zaštitu i Grada Beograda.Obilažena su romska naselja na GO Zvezdara, Voždovcu, Sav...

by Administrator - pre 11 meseci

Besplatna obuka za mlade Romkinje

Centar Novi Svet u okviru projekta "Budimo preduzetnice iz našeg doma" koji je podržan od strane Nemačkog društva za međunarodnu saradnju - GIZ, raspisuje konkurs za besplatnu online obuku 20 mladih Romkinja iz Beograda (žene, nezaposlene, samohrane...

by Administrator - pre 1 godina

ROMKINJE SPREMNE ZA PROMENE

Romski Medijski Servis realizuje projekat po nazivom "Romkinje spremne za promene" koji je finansiran iz budžeta Sekreterijata za socijalnu zaštitu.Cilj projekta je unapredjenje položaja osetljivih grupa gradjana kroz implementaciju aktivnosti koje d...

by Administrator - pre 1 godina

POKRENI SE - OSNAŽI SE

Romski Medijski Servis realizuje projekat pod nazivom "Pokreni se - Osnaži se" koji podržan od strane GO Zvezdara koji su od javnog interesa za lokalnu zajednicu u 2021. godini.Cilj ovog projekta je podizanje svesti o socijalnoj zaštiti i sticanje do...

by Administrator - pre 1 godina

AMARE SVATURA - NAŠE PRIČE

Romano Mediako serviso ande vrjama februar-jul 2021. berš ande podrška EU ćerda o projekto Amare Svatura.Ka projekto dija šansa korisnikujendje te bilovengo sićen sar te ćeren ande medije. Kroz ka sikavipe, sikado si 10 terne manuša, Roma thaj e Romn...

by Administrator - pre 1 godina

Naše priče- Amare svatura

Romski Medijski servis je u periodu februar-jul 2021. god. uz podršku EU realizovao projekat "Naše priče - Amare svatura".Projekat je omogućio korisnicima da kroz besplatne obuke, koji su vodili emnentni medijski stručnjaci steknu potrebna znanja i v...

by Administrator - pre 1 godina

Konkurs za besplatnu obuku

Romski medijski servis u okviru projekta “Naše price, Amare Svatura” koji je podržan od strane Evropske Unije raspisuje konkurs za besplatnu obuku 10 mladih Romkinja i Roma za nekoliko pozicija, a one su: Upravljanje web portalima (Administrator saj...