Dijalog i tolerancija

Izlaz iz medijskog mraka

by Administrator 290 Views

Dijalog i tolerancija

Tolerancija je pojam iz oblasti društva, kulture ili religije koji se odnosi na kolektivnu i pojedinačnu praksu prihvatanja i saradnje sa osobama koje nisu iste vere, ne misle na isti način, imaju drugačiji politički stav ili se razlikuju po nekom drugom osnovu.


Dijalog predstavlja obostranu usmenu ili pismenu komunikaciju između dve ili više osoba. Njegova suprotnost je monolog, razgovor jedne osobe sa samim sobom.

Pretpostavka za svaki dijalog je tolerancija da se do rešenja dođe snagom argumenta a ne argumentom snage. Iz dijaloga svako treba da izađe promenjen. U dijalogu nastojimo da ubedimo druge boljim argumentima, ali moramo biti otvoreni da i sami budemo ubeđeni argumentima drugih. Da bismo vodili dijalog moramo da naučimo da slušamo jedni druge.Postavlja se pitanje: DA LI DIJALOG I TOLERANCIJA POSTOJE?

Nažalost, živimo u društvu gde se razlike ne prihvataju, kada smo drugačiji - to je loše. Teško je ubediti nekog da su zapravo razlike one koje nas spajaju. Ljudi više znaju protiv čega su nego za šta su. Više znaju šta neće nego šta hoće.

Kada bi okrenuli planetu naopako, radije stupali u dijaloge i sami preuzimali odgovornost za svoje postupke, svet bi bio mirnija i tolerantnija luka, gde bi svi uživali u svom punom potencijalu i gde ne postoji mesta za bilo kakvu vrstu diskriminacije.

U današnje vreme retko gde možemo čuti pojmove dijaloga i tolerancija u pravom smislu i u svom punom potencijalu. Moramo mnogo raditi na sebi, svojim idejama i načinima prenošenja istih, kako bi ideja o utopiji jednog sveta gde smo svi isti, zaživela.

Comments