Odnos Roma prema veri

Najnovije

by Administrator 574 Views

Odnos Roma prema veri


Te amen o Roma nanemen amari paćip naj ćaće. Amen o Roma isimen amari paćip koja si ko drab pogansko, a keda bi deljinaja la bi poćini kotar hindujizam, budizmo, muslimanloko hem hrišćanstvo. Hem dela jek oznaka samo themeske kotar pe droma.

Cerdam svato amare Romeja, Ljuanoja Koko kotar paćipe Romengo.

Za vrijeme Turaka došlo je do islamizacije stanovništva, nakon odlaska Turaka, zadržala su se muslimanska imena i deo muslimanskih običaja. Najduže su zadržali muslimanske običaje koji se odnose na sahranu (parunipe). Širom sveta pravoslavni Romi danas slave zaštitnicu svoje dece, isceliteljku Bibiju, koju zovu i Bibijaku ili tetku Bibiju. Praznik se slavi četiri nedelje pre Velikog petka i određuje se prema Uskrsu, na dan kada je Adam učinio greh i ubrao plod sa drveta saznanja dobra i zla.


Asunen so o Ljuano penda. Posušajte intervju OVDE


Comments