Impresum

by Administrator views

Romski Medijski Servis- RMS

U registru medija dana 13.08.2018.godine u Beogradu, registrovani smo pod brojem BM1369/2018.

Naziv medija: ROMSKI MEDIJI

Registarski br.: IN 000729

Podatak o izdavaču medija o pružaocu medijskih usluga

Poslovno ime: Romski Medijski Servis- RMS

Matični broj: 28166273

Pib: 108877208

Adresa: Svetozara Markovića 79, Beograd

Podatak o jeziku na kome se pruža medijska usluga : srpski, romski

Forma medija: Samostalna elektronska izdanja internet portali

Regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije

Glavni urednik medija:

Ilija Stojanović, 060/559-5562 stojanovicilija41@gmail.com

Internet adresa: www.romskimediji.rs


Zastupnice:

Biljana Jovanović 069/665345 biljana-jovanovic@hotmail.com

Kristina Pantić 061/5595550 romskimedijskiservis@yahoo.com


Comments