Podizanje svesti o akušerskom nasilju

Najnovije

by Administrator 364 Views

Podizanje svesti o akušerskom nasilju: Zajednički napor za promene!

U cilju suzbijanja akušerskog nasilja, lokalne zajednice moraju sarađivati sa organizacijama civilnog sektora i zdravstvenim ustanovama kako bi podigle svest o ovom ozbiljnom problemu.

Kroz edukaciju, podršku žrtvama i osnaživanje zdravstvenog osoblja, zajedno moramo raditi na stvaranju okoline u kojoj će svaka trudnica i porodilja biti poštovana i zaštićena. Ova inicijativa postavlja temelje za pozitivne promene u pristupu zdravstvene nege trudnica i doprinosi stvaranju društva bez tolerancije na akusersko nasilje.

Izuzetno pogođeni nasiljem koje se dogodilo u Sremskoj Mitrovici, kao udruženje građana koje se bori protiv asilja i kao neko ko je imao mnoge projekte na ovu temu, pozivamo Vas da pročitate neke od naših tekstova, gde postoje jasne mere zaštite od istog.

Molimo sve hrabre majke, koje na svet donose nova bića, da ne ćute o ovom velikom problemu koji je potresao celu Srbiju, već da javno govore o tome, kako bi za nasilnike postupila određena kazna i kako se slični slučajevi ne bi ponavljali.


Comments