Pravo na obrazovanje

Amare Storije- Local Press

by Administrator 1059 Views

Pravo na obrazovanje

Amare Storije- Local Press

by Administrator 1059 Views

Prilog o pravu na obrazovanje poslušajte ovde ----->https://soundcloud.com/medijski-servis/prilog-prav...

Pravo na obrazovanje je ljudsko pravo koje garantuju broj-ni međunarodni dokumenti, a kao takvo zajemčeno je i ustavnim garancijama i propisano domaćim zakonodavstvom. Posmatrano u kontekstu prava deteta i prava nacionalnih manjina, efektivno ostvarivanje prava na obrazovanje od suštinskog je značaja za unapređenje položaja romske nacionalne manjine i kao takvo je nužno povezano sa ostvarivanjem drugih prava koja su pripadnicima romske nacionalne manjine garantovana u međunarodnom i domaćem pravnom okviru.

Ostvarivanje prava na obrazovanje uz poštovanje zabrane diskriminacije, važan je segment ostvarivanja socijalne integracije i stoga podrazumeva sveobuhvatan pristup, imajući u vidu opšti položaj romske nacionalne manjine u Republici Srbiji i postojeće
probleme sa kojima se ova manjina suočava - poput siromaštva, diskriminacije, otežanog ostvarivanja prava u oblasti pribavljanja ličnih dokumenata, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštita i zapošljavanja. Imajući u vidu međusobnu povezanost i uslovljenost ljudskih prava i sloboda, nesporno je da obaveze koje je Republika Srbija preuzela ratifikacijom međunarodnih konvencija i paktova iz svih ključnih oblasti, pa samim tim i prava na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina, nije moguće ostvariti bez celovitog pristupa. To podrazumeva ne samo unapređivanje pravnog i strateškog okvira već i efikasnu i potpunu implementaciju istog.

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016 do 2025. godine1 kao jedan od ciljeva postavlja obezbeđivanje pune uključenosti romske dece u kvalitetno predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, uz uvođenje delotvornih i efikasnih mehanizama za borbu protiv diskriminacije i ostvarivanje uslova za uživanje svih manjinskih prava za Rome i Romkinje u obrazovnom sistemu. Uprkos značajnim merama preduzetim u
cilju unapređivanja pravnog i strateškog okvira u Republici Srbiji, UVOD
kao i merama afirmativne akcije, ostvarivanje prava na obrazovanje Roma i dalje je otežano i praćeno brojnim problemima.

Comments