Sastanak nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova

Najnovije

by Administrator 672 Views

XII sastanak nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakov

U utorak, 26.09.2023. u prostorijama UN-a održan je sastanak nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova. Sastanak je bio posvećen temi povezanosti apatridije i dečijih brakova. Takođe su prikazani dosadašnji napori i rezultati koje je naša zemlja postigla na planu ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih, kao i aktivnosti organizacija civilnog društva koje rade sa licima u riziku od apatridije i dečijih brakova.

U prilogu se nalazi informator koji govori o pravima na državljanstvo i lična dokumenta, koji je sačinjen uz podršku UNHCR-a i organizacije Praxis.


Comments