Sto za budućnost

Na zahtev čitalaca

by Administrator 1969 Views

Sto za budućnost

Na zahtev čitalaca u narednom periodu izveštavaćemo o temama za koje su čitaoci glasali u anketi.

Pozivamo Vas da nam pišete na adresu romskimediji.rs i sugerišete nam o temama koje Vas zanimaju.

Sledeći medijski sadržaj nastao na osnovu odabira tema od strane građana.


Sto za budućnost

Ovaj vikend uspešno je sproveden dvodnevni seminar u Vrdniku. Ovom seminaru prisustvovalo je 25 romskih aktivistkinja

Kancelarija za inkluziju Roma u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sproveli su prvi modulu Seminara o ženskom aktivizmu.
Seminar je organizovan od 25. i 27. februara 2022. godine u Vrdniku.


Kancelarija za inkluziju Roma Vojvodine realizuje projekat „100 ZA BUDUĆNOST“ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i partnerima na projektu Centar za razvoj romske zajednice"Amaro Drom", finasiran od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).
Opšti cilj projekata usmeren je na osnaživanje Romkinja za aktivno učešće u društvu. Aktivnosti su usmerene na povećanje veština i znanja Romkinja da postanu aktivistkinje u svojim zajednicama i učestvuju u kreiranju lokalnih i nacionalnih politika koje su usmerene na Rome/Romkinje, kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvena zaštita, ljudska prava, diskriminaciju i mere socijalne politike, program razvoja zajednice i lokalne usluge i aktivno učešće u svojim zajednicima i šire.
Projekat će unaprediti saradnju i razvijati partnerstva među Romkinjama, organizacijama i državnim institucijama relevantnim za ljudska prava i rodnu ravnopravnost kroz edukativne sesije, interakciju i razmenu njihovih iskustava, izazova i mogućih rešenja.

Ova grupa je predstavljala treću od planiranih 4 grupa koju čine po 25 žena, romskih aktivistkinja koje će proći po dva modula kroz koje će biti osnažene za uspešan rad u zajednici.

Predavaći su bili: Gordana Čomić - ministarka za Ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,

Veljko Kajtazi- Saborski zastupnik za nacionalne manjine, Republika Hrvatska

Marina Ševkušić- članica Savjetodavnog tijela UN za prava žena, BIH

Dr. Slavica Denić Novi Sad

Željka Avramović Godić- direktorka Centra za socijalni rad

Branko Tepavac- dr. spec. stomatologije

Direktorka Kancelarije za inkluziju Roma APV , Ljiljana Mihajlović prisustvovala je svim radionicama i navela je da je ovakav tip programa jako važan za romsku zajednicu u Srbiji s obzirom da su aktivistkinje koje su obuhvaćene programom sa teritorije cele Srbije a ne samo iz Vojvodine.

Medijski sadržaj nastao na osnovu odabira tema od strane građana.

Comments