Svaki minut je važan- STOP NASILJU NAD ŽENAMA !!!

Na zahtev čitalaca

by Administrator 2025 Views

Svaki minut je važan- STOP NASILJU NAD ŽENAMA !!!

Na zahtev čitalaca

by Administrator 2025 Views

Na zahtev čitalaca u narednom periodu izveštavaćemo o temama za koje su čitaoci glasali u anketi.

Pozivamo Vas da nam pišete na adresu romskimediji.rs i sugerišete nam o temama koje Vas zanimaju.

Sledeći medijski sadržaj nastao na osnovu odabira tema od strane građana.


U okviru zajedničke akcije u tri države, u pet gradova, postavljen je peščani sat ispred institucija kojima je ovom akcijom poručeno da neodgovorno rade svoj posao. Skulptura ima za cilj da služi kao simbolički podsetnik i opomena da su institucije kojima se obraćaju žene odgovorne za živote žena, a da ženama ističe vreme.

Lokacije na kojima smo postavlile skulpture su:

Beograd – ispred Tužilaštva – lokacija, Katanićeva 15 eljeni i stikeri sa istim motivom
Vranje – ispred Tužilaštva u Kralja Stefana Prvovenčanog,eljeni i stikeri sa istim motivom
Sarajevo – ispred Parlamentarne skupštine BiH, na Trgu Bosne i Hercegovine
Podgorica ispred Vrhovnog državnog tužilaštva u ulici Slobode, dje su podijeljeni i stikeri sa istim motivom
Nikšić – ispred Centra za bezbjednost u ulici Ivana Milutinovića 6, dok su u Vlasotincu, Kotoru, Banja Luci i Mostaru podelile stikere sa istom porukom.

U 2021. godini, prema podacima prikupljenim iz medija u Srbiji ubijeno je 20, a u Crnoj Gori su ubijene dve žene. Svedoci smo da je prethodna godina bila godina kada su žene progovorile o nasilju koje trpe. U januaru je slučaj zlostavljanja učenica iz prestižne škole Miroslava Aleksića pokrenuo regionalnu lavinu anonimnih ispovjesti pod #NisamTražila koji nam je ukazao na rasprostranjenost seksualnog nasilja nad ženama u neslućenim razmjerama. U februaru su žene progovorile o ginekološko-akušerskom nasilju i načinu na koji smo tretirane u medicinskim ustanovama, dok je mart bio obeležen otkrivanjima Telegram grupa i nedozvoljenom deljenju privatnih fotografija, za koje se pokazalo da ne postoji adekvatan pravni odgovor. Dok su u junu ispovesti bivših polaznica Petnice, prestižnog istraživačkog centra u Srbiji, pokazale da se zlostavljanje žena i devojčica dešava u svim slojevima društva. Poslednji talas ispovesti pod #NisamPrijavila je došao kao konačno otrežnjenje, jer je javnosti u cielom regionu postalo bolno očigledno koliko sistem i institucije nisu tu za žene kada su im najpotrebniji. Žene ne veruju institucijama, a to se može promieniti samo promenom njihovog odnosa prema nama.

Ratifikacijom Istanbulske konvencije, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina su se obavezale da neće učestvovati u bilo kom delu nasilja nad ženama i da će osigurat ida državne vlasti, tela, institucije i ostali subjekti koji postupaju u ime države deluju u skladu s ovom obavezom. Države imaju dužnu pažnju da spreče, istraže i kazne nasilje, a žrtvama da osiguraju naknadu štete.

Situacija je još gora kada se govori o ženama iz romske zajednice. Po istraživanju koje je sproveo Romski centar ,,Daje" više od dve trećine romkinja bilo je izloženo psihološkom nasilju bar jednom u toku života a isti procenat ima iskustvo fizičkog nasilja. Svaka četvrta Romkinja je najmanje jednom u toku života bila prinuđena na seksualni odnos.


Comments