Tag: Naše priče

by Administrator - pre 1 godina

Konkurs za besplatnu obuku

Romski medijski servis u okviru projekta “Naše price, Amare Svatura” koji je podržan od strane Evropske Unije raspisuje konkurs za besplatnu obuku 10 mladih Romkinja i Roma za nekoliko pozicija, a one su: Upravljanje web portalima (Administrator saj...

by Administrator - pre 1 godina

Naše priče/Amare Svatura

Romski medijski servis uz pordrsku Evropske unije realizuje projekat pod nazivom "Naše priče/Amare Svatura" U okviru projekta planirano je besplatno osposobljavanje 10 mladih Roma i Romkinja iz 5 gradova u Srbiji (Beograd, Niš, Jagodina, Pirot, Novi...