Te ava bućarne romnja katar amaro ćher

Realizovani projekti

by Administrator 1066 Views

Te ava bućarne romnja katar amaro ćher

Realizovani projekti

by Administrator 1066 Views


Romkinje su kategorija koja je dvostruko diskriminisana, jer su žene i zato što su Romkinje. Posebnu podkategoriju čine Romkinje koje su samohrane majke. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2019. godinu ukazuje na činjenicu da je stopa nezaposlenosti Roma i Romkinja izuzetno visoka u poređenju sa stopom u opštoj populaciji (16%) i iznosi 36% (45% za Romkinje).

Kada govorimo o Romkinjama koje su samohrane majke, situacija je još teška ako se uzme u obzir da je veliki broj ovih žena neobrazovane i da su zbog toga prisiljene da rade nisko plaćene poslove kako bi izdržavale sebe i svoje porodice.

Obrazovna struktura odraslih u romskoj zajednici znatno je nepovoljnija nego u opštoj populaciji - oko 53% odraslih Roma je bez škole ili nemaju završeno osnovno obrazovanje, oko 33% ima završeno osnovno obrazovanje, oko 12% srednje obrazovanje, i manje od 1% ima završeno visoko ili visoko obrazovanje. Zbog nepovoljne obrazovne strukture koja proističe iz brojnih prepreka i poteškoća sa kojima se pripadnici romske zajednice suočavaju tokom školovanja, stopa zaposlenosti zaposlenih Roma iznosi svega 41%, što je znatno niže nego u opštoj populaciji gde dostiže 78%.Ovaj projekat fokusira se na ovu ranjivu grupu jer vjerujemo da bi se situacija značajno promijenila kada bi kroz planirane obuke i emitiranje audio i video emisija ove žene bile u mogućnosti obavljati većinu poslova koji su sada isplativi i u ekspanziji, od kuće, i informirani kako mogu da ostvare svoja prava.

Ovim projektom ćemo odgovoriti na potrebe i interese žena i omogućiti im jednak pristup novim tehnologijama u eri digitalizacije, a dugoročno ćemo doprineti boljem ekonomskom statusu i njihovom ravnopravnom položaju u društvu. S obzirom na zdravstvenu situaciju u Srbiji izazvanu pandemijom virusa Covid 19, sve obuke će se realizovati na mreži, prilagođene potrebama i mogućnostima korisnika.

Program je sufinansiran od strane GIZ-a i planirano je da traje do 14. decembra.

Comments