Trag u istoriji kroz pisanu reč

Najnovije

by Administrator 555 Views

Nakon vekovne tradicije usmenog prenošenja, tek u dvadesetom veku, Romi su počeli sa pisanjem književnih dela. Pisci su raspoređeni u mnogim delovima sveta i dela su pisana na mnogim svetskim jezicima. Samo manjina piše na romskom jeziku, i u nedostatku standardizovanog, koriste onaj dijalekt romskog jezika koji se upotrebljava na prostoru na kojem žive. Takođe, sem na posebnom dijalektu, često koriste i drugačija pisma, posebno na latinici i ćirilici. S tim u obziru, ne postoji čvrst književni kanon.

Iako još uvek mlada, književnost Roma je iznedrila dosta značajnih autora i to

Pisci – Mateo Maksimof , Alija „Ali“ Krasnići , Aleksander Germano , Menjihert Lakatoš , Ronald Li

Pisci novela – Bronislava Vajs , Mariela Mehr , Jovan Nikolić

Pesnici – Ivan Rom-Lebedev

Najznačajniji autori su Mateo Maksimof i Valdemar Kalinin koji su preveli Bibliju na romski jezik, kao i Muharem Serbezovski koji je preveo Kuran.

Ako pogledamo grad Niš, možemo I MORAMO da istaknemo g.Rade Vučkovića.


Comments