Vlada Srbije naložila preduzimanje mera za iskorenjivanje stradanja divljih ptica

Društvo

by Administrator 1614 Views


Novi Sad, 29.07.2021 – Vlada Republike Srbije u aprilu ove godine naložila je nadležnim ministarstvima
preduzimanje mera za iskorenjivanje stradanja divljih ptica. Кako predstojećeg vikenda počinje lovna
sezona na ptice selice, u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije kažu da je krajnje vreme da državne
institucije preduzmu sve zakonske mere za zaustavljanje najmasovnijeg vida krivolova ptica –
uništavanje prepelica uz korišćenje elektronskih vabilica.
Svake godine tokom avgusta i septembra polja širom Srbije odzvanjaju od pucnjeva iz pušaka. Na meti
više hiljada domaćih i stranih lovaca su umorne ptice selice poput prepelice i grlice.
Gubitak staništa i hrane, moderne poljoprivredne prakse, lov i krivolov, desetkovali su populacije ove
dve vrste ptica. Tako je, primera radi, populacija grlice u Evropi u poslednjih 40 godina opala je za više
od 80%, pokazuju podaci globalne mreže za zaštitu ptica i prirode
BirdLife International.
Izlov grlice i takođe proređene prepelice, zabranjen je u većini evropskih država. Međutim, Srbija
decenijama unazad ne sledi primere dobre međunarodne prakse i dozvoljava ubijanje ugroženih ptica.
Lov prepelica u Srbiji posebno je problematičan jer se gotovo po pravilu vrši uz korišćenje nedozvoljenih
sredstava, elektronskih vabilica, koje je krivični zakonik prepoznao kao sredstva za masovno uništavanje
divljači.

Ovi uređaji služe da emitovanjem prodornog oglašavanja tokom noći na određenu lokaciju privuku i
zadrže veliki broj prepelica koje narednog jutra budu ubijene. Vabilice zavaravaju prepelice, koje se
preko Evrope sele za Afriku, da na toj lokaciji ima hrane, da tu mogu da se odmore i da je okruženje
bezbedno.

Кorišćenje elektronskih vabilica na području Republike Srbije zabranjeno je Zakonom o zaštiti prirode,
Zakonom o divljači i lovstvu, te nizom međunarodnih ugovora. Prema domaćem Кrivičnom zakoniku
korišćenje tih uređaja u lovištu okarakterisano je kao krivično delo za koje je zaprećena zatvorska kazna
od 6 meseci do 3 godine.
„Zbog nezakonitog ubijanja, trovanja i hvatanja u Srbiji godišnje strada 120.000-170.000 jedinki divljih
ptica, od kojih je najveći broj prepelica, 50.000-60.000 jedinki“
, upozorava Sandra Jovanović iz Društva
za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.


Društvo za zaštitu i proučavanje
ptica Srbije (DZPPS)
Adresa: Partizanskih baza 6/8/43
21000 Novi Sad
Telefon: 021 3023361
Е-mail:
sekretar@pticesrbije.rs
Web: www.pticesrbije.rs

„Procenjujemo da se na području Srbije, uglavnom vikendima, nezakonito koristi oko 800 elektronskih
vabilica. Ovi uređaji su glasni i mogu se čuti sa velike udaljenosti, sa više od 2 kilometra. Velika je enigma
zašto ih lovočuvari izuzetno retko pronalaze i prijavljuju“
, kaže Jovanović.
Zaključkom Vlade, između ostalih, zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da preduzmu mere i aktivnosti iz delokruga svojih
nadležnosti u cilju iskorenjivanja nezakonitog ubijanja, hvatanja i trgovine divljim vrstama ptica.
Ova odluka Vlade je ujedno i potvrda preporuka Stalnog komiteta Кonvencije Saveta Evrope o očuvanju
evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernska konvencija). Dokument se odnosi na Rimski
strateški plan o iskorenjivanju nezakonitog ubijanja, hvatanja i trgovine divljim vrstama ptica na koji se
Republika Srbija pravno obavezala.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva građane i građanke da im se pridruže u sprečavanju
krivolova i prijave korišćenje elektronskih vabilica policiji. Takođe, možete se obratiti za savet i podršku
Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj 021/302-33-61.

Comments