Međunarodni dan žena

Najnovije

by Administrator 171 Views

Prenosimo saopštenje Fondacije Centra za demokratiju u celosti povodom Međunarodnog dana žena.

Srbiji će, ako nastavi ovim tempom, biti potrebno čak 59 godina do dostizanja pune rodne ravnopravnosti – pokazali su podaci najnovijeg Indeksa rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji (2021).

Fondacija Centar za demokratiju, povodom Međunarodnog dana žena, upozorava na neravnopravnost, diskriminaciju i nasilje kojima su izložene žene u Srbiji i podseća da je, pored odgovarajućeg institucionalnog i zakonskog okvira, neophodno obezbediti njegovu praktičnu primenu u postizanju stvarne rodne ravnopravosti.

Žene u Srbiji su neravnopravne u svim oblastima, na šta ukazuju brojni izveštaji i međunarodnih i domaćih institucija i organizacija. Sa Indeksom rodne ravnopravnosti od 58,0 Srbija zaostaje 9,4 poena za prosekom država članica Evropske unije. Najveći jaz između EU- 27 i Srbije prisutan je u domenu novca (21,9) i domenu vremena (16,2).

Ekonomsko osnaživanje žena je osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i održivi razvoj i ostvarivanje ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Zarade žena su manje od zarada muškaraca na svim obrazovnim nivoima, u svim zanimanjima i u gotovo svim sektorima delatnosti. Takođe, žene čine većinu u zanimanjima tzv. nižeg statusa (61%) koja karakterišu loši uslovi rada i niske zarade.

U Srbiji i dalje preovlađuju patrijarhalni stavovi i stereotipi u vezi sa ulogama, odgovornostima i očekivanim ponašanjima žena i muškaraca u društvu i porodici, što iziskuje povećanje napora na podizanju svesti o rodnim stereotipima. Neophodno je uvođenje rodne perspektive u sve javne politike i na svim nivoima vlasti.

Comments