Category : Naše priče/Amare svatura

by Administrator - pre 2 godine

AMARE SVATURA - NAŠE PRIČE

Romano Mediako serviso ande vrjama februar-jul 2021. berš ande podrška EU ćerda o projekto Amare Svatura.Ka projekto dija šansa korisnikujendje te bilovengo sićen sar te ćeren ande medije. Kroz ka sikavipe, sikado si 10 terne manuša, Roma thaj e Romn...

by Administrator - pre 2 godine

Naše priče- Amare svatura

Romski Medijski servis je u periodu februar-jul 2021. god. uz podršku EU realizovao projekat "Naše priče - Amare svatura".Projekat je omogućio korisnicima da kroz besplatne obuke, koji su vodili emnentni medijski stručnjaci steknu potrebna znanja i v...

by Administrator - pre 2 godine

Konkurs za besplatnu obuku

Romski medijski servis u okviru projekta “Naše price, Amare Svatura” koji je podržan od strane Evropske Unije raspisuje konkurs za besplatnu obuku 10 mladih Romkinja i Roma za nekoliko pozicija, a one su: Upravljanje web portalima (Administrator saj...