Category : Dijalog sa tobom i sa samim sobom

by Administrator - pre 1 godina

Holokaust nad Romima

Tačan broj poginulih Roma nije poznat, jer živeći na marginama evropskih društava, nisu ni ulazili u zvanične statistike. Pretpostavlja se da je broj njihovih žrtava veći od pola miliona. U Srbiji, takođe, ne postoje zvanični podaci. Prema nekim proc...

by Administrator - pre 1 godina

Jevrejski praznici

Romski Medijski Servis uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje a u saradnji sa jevrejskom organizacijom HAVER Srbija, sprovodi projekat pod nazivom "Dijalog sa tobom i sa samim sobom".Poslušajte sledeći prilog i saznajte vise Jevrejskim pr...

by Administrator - pre 1 godina

Jevrejska edukacija u savremenom svetu

Romski Medijski Servis uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje a u saradnji sa jevrejskom organizacijom HAVER Srbija, sprovodi projekat pod nazivom "Dijalog sa tobom i sa samim sobom".Poslušajte sledeći prilog i saznajte vise o Jevrejskoj e...

by Administrator - pre 1 godina

Romski jezik - Video

Romski Medijski Servis uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje a u saradnji sa jevrejskom organizacijom HAVER Srbija, sprovodi projekat pod nazivom "Dijalog sa tobom i sa samim sobom". Pogledajte sledeci Video i naucite nešto o najbrojn...

by Administrator - pre 1 godina

Put Roma

Romski Medijski Servis uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje a u saradnji sa jevrejskom organizacijom HAVER Srbija, sprovodi projekat pod nazivom "Dijalog sa tobom i sa samim sobom". Pogledajte sledeci VIDEO i naucite nešto o najbrojn...

by Administrator - pre 1 godina

Poreklo i značenje pojma antisemitizam

Naredni tekst je nastao u okviru projekta ''Dijalog sa tobom i sa samim sobom" koji sprovodi Romski Medijski Servis uz porsku Ministarstva kulture i informisanja. Iako je sam pojam antisemitizam novijeg datuma, za antisemitizam se kaže da je najs...

by Administrator - pre 1 godina

Pojavni oblici antisemitizma

Naredni tekst je nastao u okviru projekta ''Dijalog sa tobom i sa samim sobom" koji sprovodi Romski Medijski Servis uz porsku Ministarstva kulture i informisanja. Antisemitizam je kroz istoriju imao više različitih pojavnih oblika koji proizilaze...

by Administrator - pre 1 godina

Blagoslovi-podsetnik za zahvalnost

Naredni tekst je nastao u okviru projekta ''Dijalog sa tobom i sa samim sobom" koji sprovodi Romski Medijski Servis uz porsku Ministarstva kulture i informisanja. U jevrejskoj tradiciji blagoslovi (na hebrejskom: berahot) predstavljaju kratka obr...

by Administrator - pre 1 godina

Tetkica Bibija i Ramazan

Sledeci tekst je nastao u okviru projekta IZLAZ IZ MEDIJSKOG MRAKA sufinansiranog od strane Sekretarijata za informisanje.Kod pravoslavnih Roma postoji kultura slavljenja Isceliteljke Bibije, u narodu poznatije kao Bibijaka ili Tetkica Bibija. Ova ne...

by Administrator - pre 1 godina

Istorija i kultura Roma

Romski Medijski Servis uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje a u saradnji sa jevrejskom organizacijom HAVER Srbija, sprovodi projekat pod nazivom "Dijalog sa tobom i sa samim sobom".Pogledajte sledeci VIDEO i naucite nešto o najbrojni...

by Administrator - pre 1 godina

Romski sud- Romani krisi

Naredni tekst je nastao u okviru projekta ''Dijalog sa tobom i sa samim sobom" koji sprovodi Romski Medijski Servis uz porsku Ministarstva kulture i informisanja. Kod neromskog stanovništva mnogi sporovi se rešavaju sudskim putem, međutim u romsk...

by Administrator - pre 1 godina

Preziveti logor smrti- intervju sa bivsim logorasem

Tačan broj poginulih Roma nije poznat, jer živeći na marginama evropskih društava, nisu ni ulazili u zvanične statistike. Pretpostavlja se da je broj njihovih žrtava veći od pola miliona. U Srbiji, takođe, ne postoje zvanični podaci. Prema nekim proc...

by Administrator - pre 1 godina

ROMI U JEVREJSKOM LOGORU ZEMUN 1941-1942.

Više od polovine veka je prošlo kako je završen Drugi svetski rat a još uvek se vode rasprave o tome da li su Romi bili žrtve holokausta. U našoj zemlji, radova koji se bave ovom temom gotovo da nema, autori, uglavnom, samo usputno pominju zločine ko...