Održana još jedna radionica "Osnažena može sve"

Osnažena može sve

by Administrator 331 Views

Održana još jedna radionica "Osnažena može sve"

Radionica "Osnažena može sve"

Centar "Novi Svet" uz podršku gradske opštine Vračar realizuje projekat pod nazivom "Osnažena može sve".

Cilj projekta jeste unapređenje kapaciteta i osnaživanje Romkinja za javno zagovaranje, poštovanju različitosti i jednak pristup pravima unutar romske zajednice i u društvu uopšte.

U petak, 25. avgusta 2023. godine, održana je još jedna radionica u okviru projekta "Osnažena može sve", na temu javnog zastupanja.

Polaznice seminara imale su priliku da nauče šta je javno zastupanje, kada se koristi, kada nekog javno zastupamo, kao i kada je romskoj zajednici ono najpotrebnije. Radionica je bila veoma interesantna, a primere za javno zagovaranje, trenerica Svetlana Ilić pronašla je u preimenovanju parka na Slaviji u "Park Dušana Jovanovića".Comments