INKLUZIJA ROMA I BORBA PROTIV ANTIROMIZMA MORAJU BITI MEĐUPRIORITETIMA NOVE VLADE

Najnovije

by Administrator 480 Views

INKLUZIJA ROMA I BORBA PROTIV ANTIROMIZMA MORAJU BITI MEĐUPRIORITETIMA NOVE VLADE

Najnovije

by Administrator 480 Views

Alijansa protiv diskriminacije Roma uputila je pismo predsednici Vlade Ani Brnabić i pozvala Vladu

da revidira Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016.
do 2025. godine, odredi jasnu odgovornost za upravljanje Strategijom i praćenje sprovođenja
Strategije, usvoji Akcioni plan za njeno sprovođenje, kao i da u skladu sa Okvirom Evropske unije za
nacionalne strategije integracije Roma do 2020. u prioritete stavi borbu protiv diskriminacije i
antiromizma.
Usvajanje ovog predloga neophodno je zato što još od usvajanja Strategije 2016. nije jasno ko je
odgovoran za upravljanje i ko je odgovoran za praćenje sprovođenja Strategije. Ova situacija u
značajnoj meri otežava ostvarivanje ciljeva Strategije i onemogućava inkluziju Roma. Takođe,
Akcioni plan za sprovođenje Strategije nije usvojen za 2019. i 2020, što je neophodno kako bi
Strategija uopšte mogla da se primeni. Bez Akcionog plana, Strategija ostaje samo spisak želja koji se
ne može primeniti u praksi.
Podela zadataka i nadležnosti nije jasna, neke nadležnosti su duplirane između Koordinacionog tela za
praćenje realizacije Strategije, sa jedne strane i Radne grupe za koordinaciju aktivnosti za unapređenje
položaja Roma, sa druge strane. Koordinaciono telo, između ostalog, nije obezbedilo mehanizam za
praćenje inkluzije Roma zbog toga što usled nedostatka zakonske nadležnosti Ministarstvo
građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je bilo nadležno za podršku Koordinacionom telu,
nije ni moglo da sistematizuje radno mesto za ove poslove. Formiranjem pomenute Radne grupe
situacija je dodatno zakomplikovana jer su neke nadležnosti duplirane, pa spadaju u delokrug poslova
oba navedena tela. Ukoliko pitanje podele zadataka i nadležnosti nije jasno uređeno, izostaće i
odgovornost, kao i socijalna inkluzija Roma i Romkinja.
Srbija mora postupati u skladu sa međunarodnim obavezama. Naime, Okvir Evropske unije za
nacionalne strategije integracije Roma do 2030. navodi da borba protiv diskriminacije i antiromizma
mora biti među prioritetima državne politike. Takođe, Izveštaj Evropske komisije za Srbiju za 2020.
potvrđuje da su institucije koje se bave integracijom Roma i dalje neefikasne i složene i bez jasne
podele zadataka.
Iz navedenih razloga, Alijansa protiv diskriminacije Roma smatra da je neophodno da Vlada revidira
Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025,
kako bi Romi i Romkinje imali pristup ekonomskim i socijalnim pravima i jednake mogućnosti.
Alijansa protiv diskriminacije Roma, kao savez deset udruženja građana koje se bore za
unapređenje položaja Romske zajednice, spremna je za saradnju sa Vladom Republike Srbije na
suzbijanju diskriminacije i antiromizma u Srbiji i u skladu sa tim je uputila ovaj predlog predsednici
Vlade Republike Srbije Ani Brnabić.
Za više informacija možete se obratiti na:
Turkijan Redžepi
alliance .aadr@gmail.com
0615822530

Comments