Izložba“Racial diagnosis: Gypsy” – the Nazi genocide of the Sinti and Roma and the long struggle for recognition.

Najnovije

by Administrator 397 Views

Izložba“Racial diagnosis: Gypsy” – the Nazi genocide of the Sinti and Roma and the long struggle for recognition.

U fokusu izložbe je nacionalsocijalistički genocid nad Sintima i Romima: od isključenja i obespravljenosti manjine u Nemačkom Rajhu do njihovog sistematskog istrebljenja u nacistički okupiranoj Evropi.

Stare porodične fotografije Sinta i Roma pružaju uvid u realnost života ljudi. Iza apstraktnih dokumenata koji beleže njihovo birokratski organizovano uništenje, izložba otkriva uništene živote. Izložba obrađuje i istoriju preživelih u posleratnoj Nemačkoj, koji su kasno posle rata prepoznati kao žrtve nacizma. Upravo je pokret za građanska prava nemačkih Sinta i Roma pokrenuo društvenu debate o ovom temi. Na kraju izložbe posetioci dobijaju uvid u stanje ljudskih prava Sinta i Roma u Evropi posle 1989. godine.

Izložba je takođe i simbolični izraz saradnje Centralnog saveta nemačkih Sinta i Roma, Romskog dokumentacionog i kulturnog centra nemačkih Sinta i Roma, Nemačke savezne fondacije za kulturu i Foruma Roma Srbija. Organizaciju izložbe podržava Ministarstvo spoljnih poslova SR Nemačke.

Organizovanjem ove izložbe i njenim predstavljanjem javnosti u Srbiji, sećamo se nevinih žrtava Holokausta sa posebnim osvrtom na stradanje i genocid pripadnicima romske zajednice.


Izložbu su otvirili:
Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
Anke Konrad, amasadorka SR Nemačke u Srbiji
Dr. Christoph Veldhues, direktor Gete Instituta u Srbiji
Igor Jovanović, potpredsednik Skupštine Grada Beograda
Emran Elmazi, izvršni direktor Dokumentacionog i kulturnog centra nemačkih Sinta i Roma

Comments