Saopštenje za medije

Najnovije

by Administrator 18 Views

Saopštenje za medije

Saopštenje za medije

Najnovije

by Administrator 18 Views

Saopštenje za medije

Saopštenje za javnost

Romskog centra za žene i decu Daje

povodom Međunarodnog dana eliminacije nasilja nad ženama

Po iskustvu romskog civilnog sektora institucije ne pokazuju dovoljno interesovanja za problem prinudnih maloletničkih brakova. Prisilne i maloletničke zajednice većinsko stanovništvo, uključujući i profesionalce koji rade u institucijama i zaštitnim mehanizmima, vidi kao tradicionalnu romsku praksu, što rezultira čestim izostankom odgovora vlasti.

Prema našem istraživanju, u 2020. godini podneto je 110 krivičnih prijava zbog postojanja sumnje da je izvršeno krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnim licem, od kojih je samo polovina rezultirala pokretanjem krivičnog postupka. Objašnjenje zašto su ove krivične prijave odbačene nismo dobili.

Veliki je problem što institucije u Srbiji smatraju rane brakove romskom tradicijiom.

To nikako nije tradicija, već zločin! Rani brakovi se moraju kažnjavati.

Posebno je značajno to što je osnovna posledica ranih brakova to da Romkinje kasnije postaju žrtve rodno zasnovanog nasilja. Ulazak u rani/dečiji brak često je uvod u seksualno nasilje.

Po iskustvu Romskog Centra za žene i decu “Daje“ 90% žena kojima se pruža usluga SOS podrške su u brak ušle kao deca. Romkinjama je pojam silovanje u braku i dalje nepoznat te silovanje doživljavaju kao svoju bračnu obavezu u dužnost. Reči Romkinje: „Ošamario me je, ali ja sam kriva, nisam htela da spavam sa njim“.

U ranom braku devojčice su u riziku od: partnerskog nasilja, fizičkog nasilja, silovanja u braku kao I ostalih vidova nasilja.

Od ukupnog broja žena koje su doživele neki od oblika partnerskog nasilja njih 56% je bilo napadnuto pred decom. Najveći broj nije se usudio da prijavi nasilje, najčešće zbog straha od odmazde od strane partnera, ali su prisutne i izjave o emocijama koje imaju, i da bi sredina doživela kao izdaju.

Apelujemo na institucije da sprovode zakone i da ni jedan zakon ni pravo nije veće od zakona i Ustava.

Comments